Jei šiuo metu gyvenate užsienyje, mes pasiruošę Jums padėti. Telefonu ar el. paštu išsiaiškinsime Jūsų situaciją, atsakysime į rūpimus klausimus. Įsigilinę į Jūsų situaciją parengsime reikalingus dokumentus, vėliau atstovausime teismo posėdžiuose (jei Jūsų byloje toks atstovavimas bus reikalingas).
Išnagrinėjus bylą, pasirūpinsime, kad gautumėte tiek teismo sprendimą, tiek ištuokos liudijimą, tiek vykdomąjį raštą (jei pastarasis bus Jums reikalingas).

  • Bendraujame Jums patogiu kanalu – email, telefonu, skype
  • Esame išskyrę daugiau nei 40 porų, kada vienas sutuoktinis gyvena užsienyje. Todėl tiksliai valdome procesus.
  • Pasibaigus procedūrai pasirūpiname, kad gautumėte visus reikalingus dokumentu