Mediacija - kas tai?
skyrybos.com greitas ir paprastas būdas išsiskirti

Mediacija, tai ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda šalims taikiai išspręsti ginčą. Pagrindinis mediacijos tikslas yra taikus ginčo išsprendimas, kuris įprastai yra greitesnis, pigesnis ir psichologiškai lengvesnis nei teisminės procedūros.


Mediacijoje taikomi neutralumo, savarankiškumo, nešališkumo ir kiti principai. Mediacijos įstatyme įtvirtintas svarbiausias mediacijos principas - konfidencialumas. Tai reiškia, kad mediatoriai ir mediacijos paslaugų administratoriai turi laikyti paslaptyje visą mediacijos ir su ja susijusią informaciją, nebent šalys sutarė kitaip ar įstatymo numatyta tvarka.


Pagrindiniai mediacijos privalumai - taupomas laikas ir pinigai, mažiau neigiamų emocijų, galimybė lanksčiai kontroliuoti ginčo eigą ir rezultatus, konfidencialumas ir diskretiškumas.Mediacija ypač populiari šeimos, darbo, verslo, paveldėjimo klausimais.

Privalomoji mediacija - skyrybų atveju

Dažnai kyla klausimas ar mediacija yra privaloma norint nutraukti santuoką? Jei nesutariate dėl taikių skyrybų bendru sutarimu, tuomet jums reikės kreiptis dėl skyrybų mediacijos, nes mediacija ginčo atveju yra privaloma. Vadovaujantis mediacijos įstatymu, privalomoji mediacija nuo 2020 m. sausio 1 d. taikoma sprendžiant šeimos ginčus. Tai reiškia, kad norint paduoti ieškinį į teismą dėl santuokos nutraukimo netaikiu sutarimu, vaiko išlaikymo, jų gyvenamosios vietos ar tėvystės nustatymo jums pirmiausia reikės bandyti ginčą išspręsti mediacijos būdu. Jei ginčo nepavyks išspręsti mediacijos būdu, tuomet su mediatoriaus pateiktomis mediacijos išvadomis galėsite kreiptis į teismą. Primename, kad populiariausias ir visuomet pigesnis ir greitesnis būdas nutraukti santuoką yra taikiu, bendru sutarimu.

Mediacijos paslaugų kainos
Mūsų mediatorių mediacijos incijavimo ir užbaigimo kaina yra 150 EUR yra kurią įeina visos aukščiau įrašytos paslaugos

Mediacijos paslaugos
Mes dirbame kartu su patyrusiais mediatoriais, kuriems yra itin svarbu Jūsų diskretiškumas ir kokybiškai suteiktos paslaugos. Mūsų mediatoriai teikia visas su santuokos nutraukimus susijusias mediacijos paslaugas: jūsų prašymu inicijuoja mediaciją, susisiekia ir supažindina kitą šalį su Jūsų pateikta informacija, suderina susitikimo laiką, pateikia ir dokumentuoja išvadas jei mediacija nebūna sėkminga.

Mediatorius
Mediacijos yra vykdomos licencijuotų mediatorių - specialių žinių ir aukštą kvalifikaciją turinčių nepriekaištingos reputacijos profesionalai, kurie yra įtraukti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Mediatoriaus pagrindinės funkcijos ir tikslas mediacijos metu yra pagalba šalims rasti abipusiai priimtiną sprendimą. Taip pat mediatoriui svarbu užtikrinti saugų vienos ar abiejų ginčo šalių apsikeitimą požiūriais ir nuostatomis. Mediatorius neturi galios keisti patį ginčą, bet gali siekti padėti šalims keisti ginčo, kitos šalies arba savęs ar savo interesų supratimą, keisti požiūrį į tarpusavio konfliktą, kitos šalies ar savo elgesį, motyvus, įsitikinimus, lūkesčius dėl rezultato. Taigi, mediatorius procese turi atlikti daug įvairių funkcijų ir šie yra jo pagrindiniai vaidmenys: komunikacijos kanalų atverėjas, išsiaiškintojas, interpretatorius (vertėjas), proceso palengvintojas, edukatorius.
Dažniausiai užduodami klausimai mediaciją
Kiek kainuoja mediacija
Yra trys būdai, kaip galima pasidalinti santuokos metu įgytą turtą:

1. Dalintis tam tikromis dalimis – pagal bendrą taisyklę, turtas turėtų būti dalijamas lygiomis dalimis, tačiau įstatymas nedraudžia pasidalinti turtą ir kitomis dalimis (pvz. 2/5 dalys turto lieka vienam sutuoktiniui ir 3/5 dalys lieka kitam sutuoktiniui).

2. Turtas gali likti tik vienam iš sutuoktinių, o kitas gali pareikalauti jam priklausančios kompensacijos (pavyzdžiui, pusę to turto vertės).

3. Turtas gali likti vienam iš sutuoktinių, o kitas gali nereikalauti kompensacijos.
Ar galima mediaciją atlikti nuotoliniu būdu?
Pagal bendrą taisyklę, santuokos metu įgytas turtas yra dalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau tam tikrais atvejais nuo šios taisyklės galima nukrypti. Sutuoktiniai dalindamiesi turtą turi teisę jį palikti vienam iš sutuoktinių, o kitam išmokėti kompensaciją arba pasidalinti turtą kitomis dalimis.
Santuokos metu įgijau dovanoto / paveldėto turto, ar jis bus dalinamas?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, kuris sutuoktiniui buvo dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei. Tad turtas, kuris buvo paveldėtas ar dovanotas net ir santuokos metu, santuokos nutraukimo byloje nebus dalinamas.
Ar gali sutuoktinis pretenduoti į mano iki santuokos įgytą turtą?
Pagal bendrą taisyklę, sutuoktinių iki santuokos įgytas turtas yra jų asmeninė nuosavybė ir santuokos nutraukimo metu nėra dalinamas. Tačiau yra šios taisyklės išimčių. Lietuvos teismų praktika numato, kad turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali tam tikrais atvejais būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe. Tam reikia nustatyti šias tris sąlygas:

1. Turtas turi būti iš esmės pagerintas (atliktas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita);
2. Turtas iš esmės pagerintas turi būti santuokos metu;
3. Turtas iš esmės turi būti pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu.

Nustačius šių trijų sąlygų visumą, išskirtiniais atvejais sutuoktinis galėtų pretenduoti ir į iki santuokos sudarymo kito sutuoktinio įgytą turtą.
Ar galiu gauti kompensaciją už sutuoktiniui atitenkantį mūsų bendrą namą?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtina sutuoktinių bendro turto lygių dalių principą, kuris reiškia, kad turtas sutuoktiniams padalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau šis principas nėra absoliutus ir nuo jo galima nukrypti. Nusprendę nukrypti nuo šio principo ir turtą (pavyzdžiui, bednrą namą) padalinti ne lygiomis dalimis, o kad jis atitektų tik vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis turi teisę į kompensaciją.
Kam priklausys automobiliai po santuokos nutraukimo?
  • Automobiliai, įgyti santuokos metu taip pat yra bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kurio iš sutuoktinio vardu yra registruoti, todėl santuokos nutraukimo byloje sutuoktiniai gali savo nuožiūra nuspręsti dėl jų likimo. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis nėra dalus daiktas, jis negali būti dalinamas tam tikromis dalimis, todėl turi likti vienam iš sutuoktinių.
Ar santuokos nutraukimo proceso metu įgytas turtas yra bendras?
Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos sutuoktiniams nėra taikomas įstatymo nustatytas turto režimas, t.y. įgytas turtas nelaikomas bendrąja jungtine nuosavybe.
Santuokos metu investavau asmeninių lėšų į vyro asmeninį turtą igytą iki santuokos, ko galiu iš jo prašyti skyrybų metu?
Iki santuokos įgytas turtą yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, tačiau ši nuostata nėra absoliuti. Jeigu į asmeninį turtą yra investuojamos kito sutuoktinio asmeninės lėšos, galima formuoti tokius reikalavimus:

1. Jeigu turtas buvo iš esmės pagerintas, galima prašyti, kad asmeninis turtas, įgytas iki santuokos, būtų pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe, arba

2. Už atliktus turto pagerinimus galima prašyti kompensacijos.

Reikia nepamiršti, kad santuokos metu įgytos lėšos yra bendroji jungtinė nuosavybė, todėl reikia įvertinti, ar investuotos lėšos tikrai yra asmeninė nuosavybė.
Kas nutiks su mano santaupomis banko sąskaitoje skyrybų metu?
Santuokos metu sukauptos santaupos taip pat laikoma bendrąja jungtine nuosavybe, todėl santuokos nutraukimo metu jas galima pasidalinti. Vis dėlto sutuoktiniai dažniausiai yra linkę pasilikti prie tų lėšų, kurios yra pas kiekvieną atskirai sąskaitose, t.y. tų lėšų nedalina.
Mūsų paslaugos
Santuokos nutraukimas
Mes specializuojamės santuokos nutraukimo procese, į kurį įtraukiame naujus technologinius sprendimus. Visą procesą veda patyrę šeimos teisės teisininkai.
Nemokama konsultacija
Nei pirma, nei antra ar trečia konsultacija pas mus Jums nieko nekainuos. Dalinamės mūsų surinkta kompetencija su Jumis, kad galėtumėte sklandžiai išspręsti savo klausimus.
Pasiūlymas sutuoktiniui
Tai yra unikali paslauga, kuri padeda su sutuoktiniu rasti tinkamiausią santuokos nutraukimo būdą, aptariant svarbiausias skyrybų sąlygas. Tarpininkaujame derybose.
Alimentų priteisimas
Jei norite prisiteisti alimentus arba juos padidinti, galime akimirksniu parengti visus reikiamus dokumentus. Mūsų teisininkai taip pat padės viso proceso metu.
Turite klausimų? Kreipkitės!
+370 647 21032
Made on
Tilda