Šeimos santykių psichologas
skyrybos.com viskas apie šeimos teisę

Mes visi esame kilę iš šeimos. Šeima, tai buveinė, kur mes esame tokie, kokie iš tikrųjų esame, kur mus myli tokius, kokie esame ir kur daugiau duodame negu imame. Deja, gyvenimas nesuteikia garantijų, kad taip bus visada. Mes esame tik žmonės, ir ateina tokie momentai, kai apsižiūrime aplinkui, ir randame tik griuvėsius. Ką tai reiškia? Dažniausiai tai, jog žmogus vystė karjerą, augino vaikus, tobulėjo intelektualiai, viską darė teisingai ir dėl šeimos, bet visgi kažką pamiršo. O gi, pamiršo, kad tarpasmeninius santykius poroje taip pat reikia puoselėti ir auginti. Tam reikia skirti nemažai savęs ir savo energijos. Jeigu nors vienas iš sutuoktinių turi motyvacijos pabandyti, tai ženklas, kad Jūs nesate pasiruošę pasirašyti skyrybų dokumentus. Šeimos psichologas Jums galėtų padėti išsiaiškinti, kuriame skyrybų etape Jūs esate, suprasti savo ir savo partnerio jausmus bei lūkesčius. Situacijos analizė kartu su psichologu Jums padėtų nuspręsti, ar verta bandyti išsaugoti santuoką.

Skyrybas, kaip santuokos nutraukima, galėtume sąlygiškai suskirstyti keliais etapais:

Emocinės skyrybos. Šiame etape blėsta vedusiųjų jausmai, prarandamas tarpusavio pasitikėjimas, atsiranda abejingumas ar net neapykanta vienas kitam. Svarbiausias šio etapo bruožas – paprasčiausias nemokėjimas gyventi kartu. Tai yra dar tas etapas, kuriame sutuoktiniai įdėjus pastangų gali atkurti santykius.

Fizinės skyrybos – vedusiųjų santykiai dar labiau atšąla. Abipusį bendravimą lydi nuolatiniai konfliktai, vyras ir žmona pradeda gyventi atskyrai, užsidarydami vienas nuo kito savame emocijų ir jausmų pasaulyje. Šis etapas dažniausiai baigiasi juridinėmis skyrybomis.

Juridinės skyrybos. Pora juridiškai įregistruoja jau mirusią santuoką.
Kada ir kodėl verta kreiptis į psichologa?
Psichologo pagalbos verta ieškoti tuomet, kai:

- Sunku susitvarkyti su kasdieninėmis pareigomis ir veikla
- Sunku valdyti emocijas
- Atsiranda nepasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais
- Kai yra jausmas, kad lyg tai viskas gerai, bet žmogus nelaimingas
- Netekties atveju
- Skyrybų atveju

Nesitikėkite, kad psichologas išspręs Jūsų problemas už Jus ir suteiks atsakymus kaip reikia gyventi. Psichologas suteikia pagalbą, kad Jums būtų lengviau išsiaiškinti problemų priežastį bei įgyti reikiamų įgūdžių, kaip jas konstruktyviai spręsti ateityje. Tarsi duoda Jums žemėlapį , t.y. įrankį, kuriuo galėsite naudotis pats.
Šeimos / porų santykių konsultavimas
Konsultavimas skirtas poroms, norinčioms išspręsti problemas, kurios neleidžia džiaugtis pilnaverčiais tarpasmeniniais santykiais. Šis konsultavimas skirtas poroms, kurios tik dar pradeda jausti sunkumus, taip pat ir sutuoktiniams, kai problemos yra įsisenėjusios (dažniausiai taip ir būna).

Tokia konsultacija yra ypač naudinga poroms, prieš skyrybų dokumentų pasirašymą. Pirmosios konsultacijos metu, aptariama:

· Kreipimosi priežastis (išklausoma abiejų sutuoktinių, kodėl nusprendė kreiptis pagalbos)

· Konsultavimo taisykles (susitariama dėl pagarbaus kalbėjimo būdo, nepertraukinėjimo, konfidencialumo)

· Aptariami lūkesčiai (abu sutuoktiniai išsisako, ko tikisi iš konsultavimo)

· Nustatomos pagrindinės poros problemos (sutuoktiniai išsisako, kas netenkina santuokoje)

· Kuriamas problemų sprendimo planas arba nusprendžiama galutinai nutraukti santuoką.

Susitariama dėl tolimesnio darbo: sutuoktinių konsultavimas norint atkurti darnius santykius; individualus konsultavimas po skyrybų; konsultavimo nutraukimas;
Vaikų psichologinė konsultacija
Skaudžiausia skyrybų pasekmė – vaikų skausmas. Dažniausiai jie lieka be vieno iš tėvų, o ir tas, kuriam skirta globa praleidžia daug mažiau laiko su savo atžalom. Psichologas gali patarti, kaip paruošti vaiką skyryboms, kaip pranešti apie laukiančius pokyčius, kad tėvų skyrybų pasekmė kuo mažiau paveiktų vaiko emocinę gerovę. Dažniausiai darbas vyksta su vienu iš tėvų, bet kartais vertinga konsultuoti patį vaiką, ypač jei jis yra paauglys.
Psichologo konsultacijų kainos
Poros konsultacija - 70 EUR, Individualus konsultavimas - 50 EUR; Vaiko konsultavimas - 50 EUR
Dažniausiai užduodami porų/šeimos santykių psichologiją
Kiek kainuoja mediacija
Yra trys būdai, kaip galima pasidalinti santuokos metu įgytą turtą:

1. Dalintis tam tikromis dalimis – pagal bendrą taisyklę, turtas turėtų būti dalijamas lygiomis dalimis, tačiau įstatymas nedraudžia pasidalinti turtą ir kitomis dalimis (pvz. 2/5 dalys turto lieka vienam sutuoktiniui ir 3/5 dalys lieka kitam sutuoktiniui).

2. Turtas gali likti tik vienam iš sutuoktinių, o kitas gali pareikalauti jam priklausančios kompensacijos (pavyzdžiui, pusę to turto vertės).

3. Turtas gali likti vienam iš sutuoktinių, o kitas gali nereikalauti kompensacijos.
Ar galima mediaciją atlikti nuotoliniu būdu?
Pagal bendrą taisyklę, santuokos metu įgytas turtas yra dalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau tam tikrais atvejais nuo šios taisyklės galima nukrypti. Sutuoktiniai dalindamiesi turtą turi teisę jį palikti vienam iš sutuoktinių, o kitam išmokėti kompensaciją arba pasidalinti turtą kitomis dalimis.
Santuokos metu įgijau dovanoto / paveldėto turto, ar jis bus dalinamas?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, kuris sutuoktiniui buvo dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu dovanojimo sutartyje ar testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei. Tad turtas, kuris buvo paveldėtas ar dovanotas net ir santuokos metu, santuokos nutraukimo byloje nebus dalinamas.
Ar gali sutuoktinis pretenduoti į mano iki santuokos įgytą turtą?
Pagal bendrą taisyklę, sutuoktinių iki santuokos įgytas turtas yra jų asmeninė nuosavybė ir santuokos nutraukimo metu nėra dalinamas. Tačiau yra šios taisyklės išimčių. Lietuvos teismų praktika numato, kad turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali tam tikrais atvejais būti teismo pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe. Tam reikia nustatyti šias tris sąlygas:

1. Turtas turi būti iš esmės pagerintas (atliktas kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita);
2. Turtas iš esmės pagerintas turi būti santuokos metu;
3. Turtas iš esmės turi būti pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis, kito sutuoktinio lėšomis ar darbu.

Nustačius šių trijų sąlygų visumą, išskirtiniais atvejais sutuoktinis galėtų pretenduoti ir į iki santuokos sudarymo kito sutuoktinio įgytą turtą.
Ar galiu gauti kompensaciją už sutuoktiniui atitenkantį mūsų bendrą namą?
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtina sutuoktinių bendro turto lygių dalių principą, kuris reiškia, kad turtas sutuoktiniams padalijamas lygiomis dalimis, t. y. kiekvienam sutuoktiniui skiriama po 1/2 dalis turto. Tačiau šis principas nėra absoliutus ir nuo jo galima nukrypti. Nusprendę nukrypti nuo šio principo ir turtą (pavyzdžiui, bednrą namą) padalinti ne lygiomis dalimis, o kad jis atitektų tik vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis turi teisę į kompensaciją.
Kam priklausys automobiliai po santuokos nutraukimo?
  • Automobiliai, įgyti santuokos metu taip pat yra bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, kurio iš sutuoktinio vardu yra registruoti, todėl santuokos nutraukimo byloje sutuoktiniai gali savo nuožiūra nuspręsti dėl jų likimo. Atsižvelgiant į tai, kad automobilis nėra dalus daiktas, jis negali būti dalinamas tam tikromis dalimis, todėl turi likti vienam iš sutuoktinių.
Ar santuokos nutraukimo proceso metu įgytas turtas yra bendras?
Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Tai reiškia, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos sutuoktiniams nėra taikomas įstatymo nustatytas turto režimas, t.y. įgytas turtas nelaikomas bendrąja jungtine nuosavybe.
Santuokos metu investavau asmeninių lėšų į vyro asmeninį turtą igytą iki santuokos, ko galiu iš jo prašyti skyrybų metu?
Iki santuokos įgytas turtą yra kiekvieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, tačiau ši nuostata nėra absoliuti. Jeigu į asmeninį turtą yra investuojamos kito sutuoktinio asmeninės lėšos, galima formuoti tokius reikalavimus:

1. Jeigu turtas buvo iš esmės pagerintas, galima prašyti, kad asmeninis turtas, įgytas iki santuokos, būtų pripažintas bendrąja jungtine nuosavybe, arba

2. Už atliktus turto pagerinimus galima prašyti kompensacijos.

Reikia nepamiršti, kad santuokos metu įgytos lėšos yra bendroji jungtinė nuosavybė, todėl reikia įvertinti, ar investuotos lėšos tikrai yra asmeninė nuosavybė.
Kas nutiks su mano santaupomis banko sąskaitoje skyrybų metu?
Santuokos metu sukauptos santaupos taip pat laikoma bendrąja jungtine nuosavybe, todėl santuokos nutraukimo metu jas galima pasidalinti. Vis dėlto sutuoktiniai dažniausiai yra linkę pasilikti prie tų lėšų, kurios yra pas kiekvieną atskirai sąskaitose, t.y. tų lėšų nedalina.
Mūsų paslaugos
Santuokos nutraukimas
Mes specializuojamės santuokos nutraukimo procese, į kurį įtraukiame naujus technologinius sprendimus. Visą procesą veda patyrę šeimos teisės teisininkai.
Nemokama konsultacija
Nei pirma, nei antra ar trečia konsultacija pas mus Jums nieko nekainuos. Dalinamės mūsų surinkta kompetencija su Jumis, kad galėtumėte sklandžiai išspręsti savo klausimus.
Pasiūlymas sutuoktiniui
Tai yra unikali paslauga, kuri padeda su sutuoktiniu rasti tinkamiausią santuokos nutraukimo būdą, aptariant svarbiausias skyrybų sąlygas. Tarpininkaujame derybose.
Alimentų priteisimas
Jei norite prisiteisti alimentus arba juos padidinti, galime akimirksniu parengti visus reikiamus dokumentus. Mūsų teisininkai taip pat padės viso proceso metu.
Turite klausimų? Kreipkitės!
+370 647 21032
Made on
Tilda