Santuokos nutraukimas
skyrybos.com greitas ir paprastas būdas išsiskirti

Jei kreipsitės į teisininką dėl santuokos nutraukimo, labai tikėtina, kad pirmas jo klausimas bus ape tai, ar skyrybos vyks "taikiai", ar "piktuoju". Tai gali skambėti kaip "ar sutariate dėl skyrybų, ir kaip dalinsitės turtą", arba "ar nėra ginčo dėl santuokos nutraukimo, turto, vaikų?" ir pan. Šį klausimą teisinininkas užduoda todėl, kad santuokos nutraukimas "geruoju" ir "piktuoju" labai skiriasi, ir teisininkaui svarbu nuo pat pradžios išsiaiškinti, kokiam procesui reikia ruoštis.

skiriantis taikiai svarbu susitarti dėl to, kad santuoka bus nutraukiama, su kuo liks gyventi vaikai, ir kaip jie bus išlaikomi, koks išlaikymas vaikams bus mokamas, taip pat sutuoktiniai turi pasidalinti turtą ir kreditus, apsispręsti dėl pavardžių po santuokos nutraukimo, ir pan. Jei dėl visų šių dalykų pavyksta susitarti, labai tikėtina, kad Jūsų santuokos nutraukimo procesas bus lengvas ir sklandus, ir net nereikės vykti į teismą. Teisininkas paruoš Jums santuokos nutraukimo dokumentus, kuriuos pasirašys abu sutuoktiniai, šie dokumentia bus pateikiami teismui ir teismas juos patvirtins.

Jei susitarti nepavyksta, procesas yra visiškai kitoks - teisininkas rengia ieškinį, kuriame išdėsto Jūsų poziciją dėl santuokos nutraukimo priežasčių, vaikų gyvenamosios vietos, išlaikymo jiems, turto padalijimo, kreditų. Ieškinyje rašoma tik Jūsų pozicija, ir teikiami Jūsų teiginius pagrindžiantys įrodymai. Įrodymų surinkimas šiose bylose pareikalauja daug pastangų tiek iš kliento, tiek iš teisininko, taigi, dokumentų parengimas trunka ilgiau, ir kainuoja daugiau. Teismui pateikis ieškinį, kita šalis teikia teismui atsiliepimą, kuriame taip pat dėsto savo poziciją, teikia įrodymus. Per tiek laiko, kiek trunka šalių apsikeitimas ieškiniu ir atsiliepimu, teismas jau galėtų patvirtinti Jūsų susitarimą bendru sutikimu, o besiskiriančių "piktuoju" dar laukia teismo posėdžiai, ir didelė tikimybė, kad priimtą teismo sprendimą vienas iš suttuoktinių apskūs, ir panašus procesas kartosis dar apeliacinėje instancijoje.

Santuokos nutraukimas bendru sutarimu

Civiliniame kodekse yra numatytos šos santuokos nutraukimo bendru sutikimu sąlygos:
1. Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu yra visos šios sąlygos:
1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai;
2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.);
3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje.

Klientams surenkame visas santuokos nutraukimui reikalingas pažymas iš valstybinių įstaigų, ir parengiame santuokos nutraukimo dokumentus, juos pateikiame tvirtinimui.
Gavęs dokumentus santuokos nutraukimui, teismas sprendimą priima per 30 dienų.

Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės

Kad ir kaip rekomenduojame ir dedame pastangas tam, kad klientams pavyktų susitarti, kartais tai tiesiog nepavyksta. Šiuo atveju tenka kreiptis į teismą tam, kad santuoka būtų nutraukta dėl sutuoktinio kaltės. teismas, nenagrinėja bylos dėl santuokos nutrauikimo dėl sutuoktinio kaltės tuo atveju, jei iki ieškinio padavimo šalys nėra pasinaudojusios mediacija. Valstybė užtikrina nemokamas 4 šeimos mediacijos valandas kiekvienam, taigi, norint skirtis dėl sutuoktinio kaltės, ir pasinaudoti nemokama mediacija rekomenduojame kreiptis į savo miesto Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Jei naudotis valstybės apmokama mediacija nenorite, galite kreiptis į mūsų mediatorių, kuris pasirūpins viskuo - nuo mediacijos iniciavimo, iki pat mediacijos pasibaigimo taikiai arba mediatoriaus išvada, kad susitarti sutuoktiniams nepavyko.

Iki mediacijos tai pat galie išsiųsti rašytinį pasiūlyma sutuoktiniui - net sumokėję 49 € už šio pasiūlymo parengimą, tuo atveju, jei po pasiūlymo pavyks susitarti taikiai, išleisite daug mažiau, nei kainuotų procesas dėl sutuoktinio kaltės, o Jūsų skyrybos truks daug trumpiau ir bus ženkliai paprastesnės. Pasiūlyme nurodome, kaip Jūs siūlote pasidalinti vaikų priežiūrą ir išlaikymą, turtą, kreditus, ir kitas svarbias detales. Galime nurodyti, dėl ko sutikumėte derėtis, ir kas yra kertinės sąlygos. Dažnai konkretus pasiūlymas leidžia kitam sutuoktiniui įvertinti situaciją, pamatyti, kad santuokos nutraukimas gali būti naudingas ir jam, ir tai, kad savo tikslų pasiekimui jam nebūtina daug laiko ir pinigų skirti bylinėjimuisi teisme. Dažnai tai paskatina tuos, kurie ilgai atidėlioja šį nemalonų sprendimą pagaliau imtis veiksmų.

Procesas dėl sutuoktinio kaltės pradedamas Ieškiniu. Galime Jums parengti Ieškinį, kuriame išdėstysime Jūsų poziciją dėl to, dėl ko nutrūko Jūsų santuoka, vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo su jais tvarkos ir pan., dėl santuokoje įgyo turto ir kreditų padalijimo, padėsime surinkti Jūsų argumentus pagrindžiančius įrodymus. Yra preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Priėmęs ieškinį teismas jį siunčia kitam sutuoktiniui, kuris (labaiu tikėtina, kad jo samdytas tteisininkas) rengia atsiliepimą į ieškinį, kuriame įrodinėja savo poziciją dėl santuokos nutraukimo priežasčių, vaikų ir turto pasidalijimo ir pan. Prie atsiliepimo taip pat teikiami ir įrodymai. Atsiliepimui parengti reikia ne mažiau teisininko darbo laiko, kaip ir ieškiniui parengti, taigi, ir šio dokumento parengimas kainuoja tiek pat, kiek ieškinio parengimas.

Ironiška šioje sittuacijoje yra ttai, kad net po ilgų bylinėjimųsi dėl turto, ar įrodinėjant kitto sutuoktinio kaltę, teismas priima sprerndimą, kad dėl santuokos nutraukimo kalti abu, o ir turto padalijimas ne visada tenkina - neretai klienttai po visko svarsto, kad jei galėtų atsukti laiką atgal, nebūtų tiek laiko ir pinigų skyrę bylinėjimuisi, gal būtų užtekę kiek labiau pasistengti ieškant taikaus sprendimo. Beje, bylos dėl santtuokos nutraukimo eigoje, po keleto teismo posėdžių ttaip pat dažnas atvejis, kad sutuoktiniai susitaria dėl santuokos nutraukimo sąlygų, ir išsiskiria taikiai.


Kiek trunka skyrybos?

Atsakyti į šį klausimą nėra paprasta, nes tai priklauso nuo daugelio dalykų. Skirtis taikiai trunka daug trumpiau nei skirtis "piktuoju". Po teisybei, daugiausiai įtakos taikių skyrybų trukmei dažniausiai turi patys klientai. Jei jie žino ko nori, jei greitai apsisprendžia dėl pačių skyrybų, greitai atsako į mūsų klausimus, pateikia reikalingus duomenis, apmoka paslaugų kainą, pateikia teisingus duomenis, jų skyrybų procesas iki dokumentų pateikimo teismui dažniausiai trunka savaitę ar dvi. Dokumentams esant teisme teismas sperndimą priima per mėnesį. Priimtą teismo sprendimą galima skųsti per 30 dienų, po šio termino sprendimas įsiteisėja, santuoka nutraukta laikoma nuo teismo sprendimo dienos. Kartais klientai pateikia netiklsius duomenis (pvz. pamiršta nurodyti skolas), ir dėl tto teismas grąžina dokumentus tikslinimui, ir prrocesas prasitęsia.

Skiriantis dėl kaltės proceso trukmę prognozuoti labai sunku - pasitaiko tokių atvejų, kad gavus kitas sutuoktinis supranta, kad situacija yra rima, ir sutinka tartis dėl taikių skyrybų, o būna, kai šalys ne tik pereina visą procesą iki teismo sprendimo, bet priimtą sprrendimą po to apskundžia, ir byla savarstoma iš naujo apeliacinėje, o kartais ir kasacinėje instancijoje (Aukščiausiąjame teisme). Tokiais atvejais procesai trunka kelis metus ir ilgiau.

Ar galima pasilikti santuokinę pavardę?

Po santuokos nutraukimo galima pasilikti santuokinę pavardę, arba susigrąžinti iki santuokos turėtą pavardę. Tačiau tais atvejais, kai santuoka nutrūksta dėl kito sutuoktinio kaltės, galima reikalauti uždrausti kaltąjam sutuoktiniui naudoti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendų vaikų.

Mūsų paslaugos
Skyrybos
Patyrę ir kvalifikuoti teisininkai besispecializuojantys šeimos teisėje pasiruošę Jums padėti visais santuokos nutraukimo klausimais.
Nemokama konsultacija
Savo klientus konsultuojame nemokamai nuo pat kreipimosi į mus, iki skyrybų proceso pabaigos, ir netgi po jo, jei jiems kyla klausimai.
Rašytinis pasiūlymas sutuoktiniui
Tais atvejais, kai nepavyksta patiems susitarti geruoju, galime parengti rašytinį pasiūlymą sutuoktiniui, kuriame surašytume, kokiomis sąlygomis sutiktumėte nutraukti santuoką, ir ko gali tikėtis kitas sutuoktinis. Dažnai po tokio pasiūlymo kitas sutuoktinis mato, kad Jūsų pasiūlymas rimtas, apmąstytas ir naudingas ir jam, dėl ko tikimybė susitarti taikiai ženkliai padidėja.
Išlaikymo (alimentų) priteisimas
Padedame išlaikymo padidinimo/sumažinimo ir priteisimo klausimais. Galime parengti visus reikalingus dokumentus, padėti vis proceso metu.
Turite klausimų? Kreipkitės!
+370 647 21032
Made on
Tilda